logo

 

 

met ingang van 11 april 2015 zijn de werkzaamheden voor wat betreft de nestadministratie
ondergebracht in een commissie, te weten de nestadministratie commissie.
In deze commissie zijn door het bestuur aangesteld  Gerry Copal en Ria Kos (Ria heeft uitsluitend controlerende functie).
Het eerste aanspreekpunt voor deze functie is dus Gerry.

 

PROCEDURE GEBOORTEMELDINGEN

  • U meldt de geboorte, binnen 3 weken na de geboorte van de pups, door het insturen van het formulier geboortemelding naar Nestadministratie en u maakt gelijktijdig het verschuldigde pupgeld over naar de penningmeester.
  • Nadat de penningmeester dit bedrag heeft ontvangen, zal de webmaster op verzoek van Nestadministratie de dekmelding op de HCN website omzetten in het geboortebericht.
  • Nestadministratie zal u desgewenst het aanvraagformulier HCN-certificaat toesturen, maar u mag ook het (groene) formulier van de chipper van de Raad van Beheer insturen.
  • Een dekbericht blijft staan tot een week na de verwachte geboortedatum.
  • Precies twee maanden na de geboorte van de pups wordt het geboortebericht van de HCN website verwijderd (ongeacht het moment van plaatsing), tenzij twee dagen vóór dat tijdstip per e-mail AAN DE WEBMASTER wordt gemeld dat nog niet alle pups zijn verkocht. Hierbij wordt vermeld hoeveel reutjes en/of teefjes nog beschikbaar zijn. De plaatsing wordt dan met veertien dagen verlengd.
  • Wanneer de pups ook na die verlenging nog niet zijn verkocht, dan dient u dit weer twee dagen voor het verstrijken van de termijn AAN DE WEBMASTER mede te delen, onder vermelding van het aantal nú nog beschikbare reutjes en/of teefjes.
 
klik hier  pup geboortebericht  voor de digitale online geboortemelding.
 
klik  printer  voor een papieren formulier geboortemelding (PDF-bestand).