logo

 

 

 

 

PROCEDURE DEKMELDINGEN

  • Bij het bezoek aan de dekreu vertelt u aan zijn eigenaar dat hij/zij van Nestadministratie na ontvangst van het dekmeldingsformulier een mail krijgt waarin wordt gevraagd om bevestiging of de betreffende reu inderdaad heeft gedekt en van het aantal vermelde dekkingen van de betreffende reu vóór deze dekking in dit kalenderjaar in Nederland.
  • Om de dekmelding z.s.m. op de HCN website te kunnen plaatsen, zal de dekreu-eigenaar deze mail binnen 3 dagen aan Nestadministratie moeten beantwoorden.
  • Wanneer Nestadministratie geen bevestiging heeft ontvangen binnen deze 3 dagen, zal gewacht worden met plaatsing van de dekmelding op de HCN website tot deze bevestiging bij Nestadministratie binnen is, óf een papieren dekmeldingsformulier met akkoord en handtekening van de dekreu-eigenaar voor het aantal dekkingen van de dekreu vóór deze dekking in dit kalenderjaar in Nederland.
  • U meldt de dekking, binnen 3 weken na de dekkingsdatum, door het insturen van het dekmeldingsformulier met bijlagen naar Nestadministratie.
    Attentie: de uitslagen van de oogonderzoeken moeten, ook bij een digitale dekmelding, duidelijk leesbaar zijn en origineel (niet met een pen overgetrokken).
  • Zodra Nestadministratie een volledige dekmelding heeft ontvangen en deze is goedgekeurd door de commissie Nestadministratie, zal de webmaster de dekmelding z.s.m. op de HCN website plaatsen.
 
klik hier  pup dekberichten  voor de digitale online dekmelding.
 
klik  printer  voor een papieren digitaal formulier dekmelding (PDF-bestand).