logo

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2017

Allereerst wenst het bestuur u allen een gezond en gelukkig 2017 toe.

Wij hebben enkele belangrijke mededelingen en willen middels deze nieuwsbrief graag even uw aandacht voor:

Samenstelling bestuur

Zowel Marijke Rijff-Schriek alsook Britt de Veer hebben aangegeven dat zij om persoonlijke redenen willen stoppen met hun werkzaamheden als algemeen bestuurslid. Zij zullen op 20 april aanstaande in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering afscheid nemen van het bestuur.

Daarom zijn wij nu op zoek naar 2 enthousiaste kandidaten die deze functies willen gaan vervullen in het bestuur.
We hopen van harte dat zich kandidaten aanmelden die er, samen met het dagelijks bestuur, hun schouders onder willen zetten. Wanneer u hier eerst meer over wilt weten, dan kunt u uw vragen mailen naar het secretariaat en zullen wij deze z.s.m. beantwoorden.

Contributie

In het clubblad van december jl. zat de factuur ingesloten voor het lidmaatschap c.q. keurfokkerschap voor 2017. De penningmeester verzocht u het verschuldigde bedrag voor het eind van 2016 aan de HCN te betalen.

Helaas zijn er nog leden/keurfokkers die deze factuur/facturen (nog) niet hebben voldaan. Het is vast aan uw aandacht ontsnapt.
Zonder tegenbericht ziet het bestuur uw betaling graag binnen 5 werkdagen tegemoet. Bij het in gebreke blijven daarvan zien wij ons genoodzaakt u uit te schrijven als lid/keurfokker van onze rasvereniging.
Wilt u er nog even naar kijken?

Namens het bestuur,

Ria Kos, voorzitter