logo

 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap HCN.

Ook u kunt lid worden van onze vereniging. Hoe meer leden een rasvereniging heeft, hoe meer er voor het ras gedaan kan worden.
Als lid kunt u meedoen met de diverse clubactiviteiten en ontvangt u 4 maal per jaar ons clubblad met o.a. informatie over de havanezer en over de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

Klik hier voor informatie over het clubblad.

Lid worden kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
De jaarcontributie bedraagt per kalender jaar.

€ 25,00 : hoofdlid
€  7,50 : gezinslid / jeugdlid
€ 30,00 : buitenland lid

 

De reeds verstreken kwartalen van het kalenderjaar worden echter niet in rekening gebracht.

Nieuwe leden die zich aanmelden in het laatste kwartaal van het lopende kalenderjaar betalen gelijktijdig de contributie voor het daarop volgende kalenderjaar.

 

Geef in "ander" voor ander land
Bij Gezinslid of Jeugdlid extra gegevens nodig.
Geef in achternaam hoofdlid.
Geef in lidnummer van hoofdlid.
Geef in geboorte datum jeugdlid.
Geef in uw IBAN rekeningnummer t.b.v de leden administratie.
Geef in naam rekeninghouder
Nieuwsbrief per e-mail ontvangen
geef een eventuele aanvulling in
Inzender verklaart op de hoogte te zijn van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het VerenigingsFokReglement (VFR) van de Havanezer Club Nederland en gaat hiermee akkoord.
geef code in, die rechts vermeld staat.
captcharefresh